Επιθυμητά Προσόντα: 

 • Ομαδικό πνεύμα & θετική διάθεση
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προσανατολισμός στο στόχο & το αποτέλεσμα
 • Γνώση Η/Υ

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Επιδοτούμενη αρχική εκπαίδευση
 • Σταθερό μισθό συν bonus
 • Μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Εργασία με ή χωρίς προϋπηρεσία
 • Ωράριο προσαρμοσμένο σε κάθε ανάγκη
 • Εργασία χωρίς ηλικιακό όριο
 • Αξιοκρατία-ασφάλεια-σιγουριά
 • Μοντέρνες εγκαταστάσεις και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Το άνοιγμα για το τμήμα των πωλήσεων είναι ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: lmalamitsis@mediatel.gr


Company Profile Mediatel