Θέση εργασίας: Customer Service Agent


Η εταιρεία BEFON, έχοντας πολυετή εμπειρία στη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ELPEDISON ENERGY στην ΕΛΛΑΔΑ,  εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ενδιαφέρεται να προσλάβει στελέχη για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των υφιστάμενων και νέων πελατών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των υφιστάμενων και νέων πελατών
 • Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση τυχόν προβλημάτων
 • Καταχώρηση ενεργειών / αιτημάτων στο σύστημα Galaxy

ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Απόφοιτος/η Λυκείου ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ
 • 2 ετή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τμήμα ή τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
 • Δυνατότητα ενεργητικής ακρόασης και παραγωγικού διαλόγου με τον συνομιλητή
 • Ικανότητα συμμόρφωσης σε κανόνες και σενάρια επικοινωνίας
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ευχέρεια στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Εξαιρετικές ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Προσανατολισμός στα αποτελέσματα, βάση συγκεκριμένης ατομικής και ομαδικής στοχοθέτησης
 • Ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου εισερχόμενων κλήσεων
 • Ικανότητα καταγραφής με σαφήνεια το αποτέλεσμα των επικοινωνιών

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Αναλυτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
 • Σταθερές μηνιαίες μικτές αποδοχές
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με τάσεις ανάπτυξης
 • Προοπτικές συνεργασίας & ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο careers@befon.gr