ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

O GEA συνεχίζει να αναπτύσσει την ομάδα των κεντρικών γραφείων του οργανισμού και αναζητά συνεργάτες ως εξωτερικούς εκπροσώπους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικών σπουδών).
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Internet).
• Εξοικείωση με χρήση smartphones ή/και tablets.
• Προϋπηρεσία δύο ετών στις πωλήσεις.
• Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ.
• Δυνατότητα ταξιδίων.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

Σταθερός μισθός, σύστημα επιβράβευσης, νεανικό και φιλικό περιβάλλον, μηχανισμοί αξιολόγησης, εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.


Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ2)
ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=n07