ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περιγραφή

Η εταιρεία μας, έχοντας πολυετή εμπειρία στη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ELPEDISON στην ΕΛΛΑΔΑ,  εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ενδιαφέρεται να προσλάβει Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων για 4ωρη απασχόληση.

Ο Εκπρόσωπος Τηλεφωνικός Πωλήσεων είναι υπεύθυνος για την πώληση προϊόντων / υπηρεσιών, σε νέους πελάτες προκειμένου να αναπτύξει το πελατολόγιο της εταιρείας Elpedison και να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Προώθηση μέσω τηλεφώνου των προϊόντων και υπηρεσιών της ELPEDISON, σε υποψήφιους πελάτες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος/η Λυκείου ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις (γνώση ενεργειακών προϊόντων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Άριστες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα
 • Επαγγελματισμός, συνέπεια
 • Γρήγορη αντίληψη
 • Ομαδικό και φιλόδοξο πνεύμα
 • Πολύ καλές δεξιότητες Η/Υ
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας στα ελληνικά
 • Πνεύμα ομαδικότητας και ευελιξίας

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Αναλυτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
 • Βασικός μισθός 4ωρης απασχόλησης
 • Πρόσθετο bonus βάση στοχοθέτησης και αποτελεσμάτων
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με τάσεις ανάπτυξης
 • Προοπτικές ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο careers@befon.gr