ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διοικητική υποστήριξη εταιρίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης – Διαχείριση Social Media

Η LifePlan insurance είναι μια εταιρία Ανεξάρτητης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης , η οποία με την πολύχρονη εμπειρία της , την αξιοπιστία και την εξειδίκευση της   δραστηριοποιείται επιτυχώς στον ασφαλιστικό χώρο . Σκοπός της εταιρίας είναι  η ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών όλων των κλάδων ασφάλισης  μέσω των συνεργασιών που έχει με τις μεγαλύτερες Διεθνής & Ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρίες. Επιπλέον με την  25 ετη εμπειρία της στο management  ,  έχει λάβει  πολλές διακρίσεις στην  ανάπτυξη  ανθρώπινου δυναμικού .

Αρμοδιότητες

1.Διαχείριση social media της εταιρίας . Ενδεικτικά ενημέρωση του site της εταιρίας ,Facebook , δημιουργία & αποστολή newsletter

  1. Γραμματειακή υποστήριξη , με σκοπό την ολοκλήρωση των ασφαλιστικών εργασιών της εταιρίας μας . Ενδεικτικά , παραλαβή αιτήσεων , βοηθητικό underwriting, επίλυση εκκρεμοτήτων , ενημέρωση ψηφιακού αρχείου ,. τιμολογήσεις ασφαλιστικών παροχών κ.α

Προσόντα

  • Καλή γνώση  χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MSOffice ( Excel- Access-Word-PowerPoint )
  • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Δεξιότητες επικοινωνίας
  • Γνώση σχετικά με διαχείριση social media
  • Εμπειρία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης θεωρείται επιπλέον προσόν

Προσφέρουμε

  • Βασικό  πακέτο αποδοχών
  • Συνεχής Εκπαίδευση
  • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με ομαδικό πνεύμα

.  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e – mail: info@lifeplan.gr