Η Εθνική Ασφαλιστική,με ηγετική θέση στην Eλληνική Aγορά και μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, με στρατηγικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελληνική Aγορά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα Επενδύσεων σε έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους, αναζητά 3 φιλόδοξους Υποψήφιους, για ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών της Εταιρείας μας, με σκοπό την Εκπαίδευση και την Εξέλιξη τους.

 

Προφίλ Στελεχών

Ο ρόλος:

Χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες

Ανάλυση Αναγκών υποψήφιων πελατών αλλά και ανάλυση Ασφαλιστικών Κινδύνων (Risk Management)

Προσφορά ολοκληρωμένων και πρωτοποριακών ασφαλιστικών υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη

Εμπειρία και Δεξιότητες:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Επιθυμητή η προυπηρεσία σε πελατοκεντρικές θέσεις

Άριστες Επικοινωνιακές Ικανότητες

Καλή χρήση προγραμμάτων Η/Υ

Πνεύμα ομαδικότητας και φιλική συμπεριφορά

Δυναμική Προσωπικότητα

Ευελιξία και επικέντρωση στην επίτευξη στόχων

Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Φιλοδοξία για Επαγγελματική Εξέλιξη

Προνόμια και Παροχές:

Συνεχή Εκπαίδευση και Ανάπτυξη σε σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον

Ελκυστικό Πακέτο Παροχών

Άριστες Προοπτικές Εξέλιξης

Επιμόρφωση βάσει σύγχρονων Εκπαιδευτικών Εργαλείων και Μεθόδων

Εύκολη Πρόσβαση

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κεραμάρη Τριανταφυλλιά

Διευθύντρια Επιλογής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Εθνική Ασφαλιστική – Υποκατάστημα Γούναρης Νικόλαος 

Όμιλος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος

Διεύθυνση: Σκουλενίου 1, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:epagelma.keramari@gmail.com