ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βοηθός Λογιστή/ρια

 Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης με προτίμηση στην Λογιστική

  • Προϋπηρεσία δύο χρόνια

  • Γνώση Γενικής Λογιστικής , ΦΠΑ & λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων.

  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

 Προσφέρονται:

  • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

  • Προοπτικές εξέλιξης

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

https://www.analoggroup.gr/kariera