Πρόγραμμα Mock Interviews από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί και φέτος το επιτυχημένο καινοτόμο πρόγραμμα “MOCK INTERVIEWS” (Εικονικές Συνεντεύξεις), την περίοδο 1 Mαρτίου – 5 Απριλίου 2017. Το Πρόγραμμα, το οποίο έχει καθιερωθεί πλέον ως Πρόγραμμα Θεσμός για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να προετοιμάσει τους αποφοίτους για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, που παρευρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστημίου πραγματοποιώντας εικονικές συνεντεύξεις πρόσληψης με «υποψήφιους» φοιτητές/ απόφοιτους. Οι συνεντεύξεις βιντεοσκοπούνται και κατόπιν, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων παρακολουθούν με τους υποψήφιους τα βίντεο, παρέχοντας ανατροφοδότηση και συμβουλές αναφορικά με τη βελτίωση της παρουσίας τους σε μελλοντική συνέντευξη πρόσληψης.

Ο Καθ. Γεωργόπουλος Νικόλαος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναφέρει: «Η δράση Mock Interviews δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες φοιτητές/ αποφοίτους να αποκτήσουν πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία, που θα συντελέσει καίρια στην αποτελεσματική διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας ανάλογης με τα προσόντα τους. Ταυτόχρονα, η μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων αποτελεί έμπρακτη ενίσχυση του δεσμού μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς εργασίας»

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις συμμετέχουσες εταιρείες διατίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης , καθώς και στη σελίδα του στο Facebook (Career Office University of Piraeus).

Δελτίο_Τύπου_ Mock interviews_2017