Μια από τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η παροχή πληροφοριών για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης διαθέτει σε έντυπη μορφή πλούσιο και επικαιροποιημένο ενημερωτικό υλικό για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τις υποτροφίες που προσφέρονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Παράλληλα κάθε χρόνο (Νοέμβριο ή Δεκέμβριο) πραγματοποιεί εκδήλωση με την παραπάνω θεματολογία (βλέπε ενότητα Εκδηλώσεις).

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μπορείτε να δείτε θέματα σχετικά με:

  • Συνήθεις ερωτήσεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την επιλογή του μεταπτυχιακού προγράμματος.
  • Βάση πληροφοριών για μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα
  • Βάση πληροφοριών για μεταπτυχιακά προγράμματα στην Μ. Βρετανία
  • Βάση πληροφοριών για μεταπτυχιακά προγράμματα στη Γαλλία
  • Βάση πληροφοριών για μεταπτυχιακά προγράμματα στον Καναδά
  • Βάση πληροφοριών για υποτροφίες
  • Άλλες χρήσιμες συνδέσεις για μεταπτυχιακά και υποτροφίες