Βασικά στοιχεία για εγγραφή

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Διασύνδεσης στο 210 4142562, 210 4142532 (απο 10:00 έως 17:00) και στο careeroffice@unipi.gr , cmak@unipi.gr


Ημερομηνία Γέννησης;

Σε ποιό Τμήμα του ΠΑΠΕΙ έχεις πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές;

Σε ποιό Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου/Τ.Ε.Ι;

Σε ποιό Π.Μ.Σ. του ΠΑΠΕΙ έχεις πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές;

Σε ποιό Π.Μ.Σ άλλου Πανεπιστημίου;

Πόσα έτη προϋπηρεσία έχεις σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές σου;

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Upload File

* Στο Βιογραφικό που θα ανεβάσετε, ο τίτλος να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά .Για παράδειγμα Γιώργος Παπαδόπουλος να γίνει giorgos_papadopoulos.


Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

    Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Διασύνδεσης στο 210 4142562, 210 4142532 (απο 10:00 έως 17:00) και στο careeroffice@unipi.gr , cmak@unipi.gr