ΙΚΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ “ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ” ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

298

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων υποτροφιών με διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό (σε μία εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του  «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» του αείμνηστου Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 08/03/2020.

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ

IKY-Ανακοίνωση Θεοδωρίδειο κληροδότημα εκπαιδευτικών