ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – SEAWAY

623

Η Seaway εδρεύει στον Πειραιά και δραστηριοποιείται στον χώρο της εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων σε όλη την Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικότερα με την ναυτιλιακή και τουριστική πρακτόρευση κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια και παροχή λιμενικών και τουριστικών υπηρεσιών.

Ο υποψήφιος εργαζόμενος θα έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί με το συνολικό φάσμα εξυπηρέτησης και μέρος της διαχείρισης πλοίου. Θα έρθει σε επαφή με τις μεγάλες διαχειρίστριες εταιρείες κρουαζιέρας και τους επιμέρους παρόχους υπηρεσιών σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

Η θέση περιλαμβάνει εκπαίδευση στην προετοιμασία, συντονισμό, εξυπηρέτηση και την τιμολόγηση.

Προσόντα: Πανεπιστημιακό πτυχίο, κατά προτίμηση κλάδου οικονομικών και ναυτιλίας, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες.

Αποστολή Βιογραφικού: seaway@seaway.com.gr