Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών αναζητά έναν/μία υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης (επιθυμητή γνώση διαχείρισης διαδικτυακών εφαρμογών ERP, CRM, Graphic Design,  Social Media) καθώς κι έναν/μία Web Developer.

Βιογραφικά στη διεύθυνση info@iphestus.com